Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.

Kunnskapsministeren har fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. Som i fjor skal det fremdeles avholdes privatisteksamener og enkelte eksamener der elevene har særlig behov for å få avlagt eksamen. Fag- og svenneprøver skal også gjennomføres.

Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her

Informasjon fra UDIR angående eksamen for våren 2022 er her

Til toppen