Språk

 

Eksamen

Klikk for stort bilde 
Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eleveksamener for videregående skoler er avlyst for våren 2020. Les mer  her

Privatistene skal kunne ta eksamen, men Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer til at privatister som har mulighet til det, melder seg av  eksamen. Fristen for dette er  er 27.april. Mer informasjon her.

Se lenke under til Troms og Finnmark fylkeskommunes nettside for oppdatert informasjon i forbindelse med koronautbruddet.