Elevundersøkelsen

Klikk for stort bildeFO-bygg Elevundersøkelsen gjennomføres 2. desember ved Lakselv videregående skole. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler. 
 

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Foresatte kan finne mer informasjon om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Informasjonen finnes på flere språk i tillegg til norsk: arabisk, dari, engelsk, samisk, og tigrinja. 

Til toppen