Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler. 

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på Vg1, og er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.

Her kan du lese informasjon om undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. (Bokmål pdf)

 

Temaer og spørsmål i elevundersøkelsen

Les mer om temaer på Utdanningsdirektoratets nettside

Les spørsmålene i undersøkelsen på Utdanningsdirektoratets nettside

Den som er invitert til å svare på undersøkelsen, velger selv språk etter innlogging.  Informasjonen finnes på arabisk, dari, engelsk, samisk, og tigrinja i tillegg til norsk. Det er også mulig å få lest opp spørsmål, svaralternativer og infotekster på bokmål, nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk.