Foreldre/foresatte registrerer seg på Skolearena

Et av tiltakene for et godt skole hjem samarbeid er å følge med på og registrere fravær. Foreldre og foresatte til elever under 18 år bør registrere seg på Skolearena.

Her er bruksanvisning for Skolearena for elever. (PDF, 900 kB)

Fraværs- og ordensreglement  for de videregående skolene som pdf. kan du lese her.

Dersom eleven har udokumentert fravær som overstiger 10 % i et fag, vil/kan ikke skolen kunne gi halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

Her kan foreldre og foresatte logge inn/registrere seg på Skolearena. 

Til toppen