Språk

 

Innlevering av lærebøker, kalkulator og pc før sommerferie og skoleslutt

Student med sekk og bøker - Klikk for stort bilde

Alle elever må huske å levere lærebøker og skolePC før skoleslutt. Dere venter med innlevering til eksamen er ferdig, men påminnelse fra skolebibliotek sendes før dette. Elevskap skal tømmes og lås må fjernes før 17.juni.

Innlevering av PC og lærebøker før sommerferie 2019

                           

For de som har eksamen eller annen viktig grunn er absolutt siste frist 18. juni.

  • Alle som slutter, må selv om PC frikjøpes, levere PC inn før skoleslutt pga reinnstallering, garantiavtaler og utbedring av feil.
  • Alle elever må levere lærebøker og kalkulator. Innlevering i kjeller i bygget yrkesfag Elektrofag/Helsefag.
    Dato og klokkeslett kommer.


Frikjøp av PC (mulig for elever på alle trinn)

Elevene kan betale for frikjøp eller andre gebyrer via betalingsterminal på stedet.
Husk å ha penger på bankkortet! Priser forutsatt at tidligere gebyr er betalt:

VG1 : kr. 2064,- (gjelder de som har delbetalt ett år)              
VG2 : kr 1032,-  (gjelder de som har delbetalt to år)                 
VG3 : kr.0,- (gjelder de som har betalt engangsbeløp for 3 års leie, eller delbetalt leie for maskinen over 3 år)
 

De som ikke leverer før sommerferien vil motta faktura som MÅ betales. (se kontrakt/reglement)

Erstatningsgebyr for læremidler: kr 500,- pr. bok.

Erstatningsfaktura for PC, se punkt 5 og 6 i kontrakten.

  • VG1 : Se kontrakt pkt 6. De som har delbetalt  5444,- minus innbetalt  beløp 2018/2019.
  • VG2 : kr 5820,- ( minus innbetalt beløp 2017/2018- 2018/2019).
  • VG3 : eventuell utestående innbetalingKonsulent Linda i administrasjonen er kontaktperson mht PC.
Bibliotekar Elise er kontaktperson angående bøker og kalkulator.

 

Kontaktperson

Bibliotek
78 96 54 65
Linda Nicolaisen
Konsulent
78 96 54 50