Katastrofeøvelse-Fly buklandet på Brennelvneset

Lakselv videregående skole avdeling Helse- og oppvekstfag er årlig arrangør av en stor katastrofeøvelse. Denne gangen  foregikk den 11.mai.


Planlagt til minste detalj 
Lærere og elever har siden slutten av februar planlagt og samarbeidet med nødetater og andre aktører. Fokusområdet for øvelsen var kommunikasjon og samhandling. I planfasen har elevene på Vg2 Ambulansefag og Vg2 Helsearbeiderfag fått forelesninger både fra brannetat og politi. De har jobbet mye i programfagene med teori og praksis rettet direkte mot øvelsen. 

Realistisk læring for mange
Avinor øvde på flyhavari og førstehjelp i felt, 330-Skvadronen fikk trent på masseevakuering av skadde. Det ble øvd på overflateredning, og Sivilforsvaret  satte opp samleplass og gjennomførte søk etter savnet person. Politiet fikk drillet på sikring av åsted, innsatsledelse, organisering av skadested og bistand i førstehjelpsfasen.

Våre elever hadde flere oppgaver. Noen fikk følge arbeidet til Sivilforsvaret, Vg2 Ambulansefag fikk øve sammen ambulansepersonell og Vg2 Helsearbeiderfag tok imot «skadde» til behandling på skolens praksisrom. Der foretok de behandlingsprioritet og  primærundersøkelse sammen med sykepleiere.

Uunnværlig og til stede 
Boreal var som alltid på plass og transporterte markører og deltakere. Både Sivilforsvaret og Boreal er en del av beredskapssystemet. De utkalles av skadestedsleder hvis en reell situasjon skulle oppstå. Elever fra forskjellige klasser stilte opp som markører og ble instruert og realistisk sminket.
  
Felles læringsutbytte
Øvelsen ble godt gjennomført og deltagerne fikk ut både læring og forbedringspotensial. Etter øvelsen var de til  debrifing  i kantina på skolen.
 
Tusen takk for samarbeid og gjennomføring til alle involverte: på skolen, 330-Skvadronen, Ambulanse, AMK, Avinor, Boreal, Forsvaret, Politi , Sivilforsvaret og helsepersonell fra Porsanger kommune.
 

Elever i helsefaguniformer og ambulanseuniformer - Klikk for stort bilde
Markør kjøres inn på båre - Klikk for stort bilde
Jente i helseuniform noterer - Klikk for stort bilde
Gutt ligger ute på liggeunderlag - Klikk for stort bilde
Jente sitter i helikopter - Klikk for stort bilde
To jenter står tett inntil hverandre - Klikk for stort bilde
Til toppen