Språk

 

Klagebehandling på skriftlig eksamen og standpunktkarakterer

Klikk for stort bilde

Møt opp eller ta kontakt med skolen for å registrere klagen.

Eksamenskarakter

Frist for klage på eksamenskarakter sentralgitt eksamen er 10 dager etter at elev burde ha gjort seg kjent med resultat, innen 2.juli.
Felles sensur er 18. og 19. juni. Resultat offentliggjøres i Skolearena.

Hurtigklager (3ss og 3på)

Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må regne med å få en forkortet klagefrist. 

For at klagene i disse fagene skal kunne behandles sammen med hurtigklagebehandlingen, må de være hos Fylkesmannen som er ansvarlig for klagebehandlingen, senest kl. 12.00 tirsdag 25.juni 2019. Ta kontakt med skolen i god tid før fristen.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2019 kan behandles som hurtigklage:
norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

Klagebehandling eksamen UDIR.
 

Standpunkt og klageadgang

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

Standpunktkarakterer VG1  VG2 og VG3

Klagefrist for standpunktkarakter er 10 dager fra de er gjort offentlig og tilgjengelig for elevene. Elevene finner disse i skolearena/hypernet.

 

Hvordan klage?

Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foreldrene. Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Klagen skal sendes til skolen.

Les mer om retningslinjer fra UDIR her: