Muntlig eksamen er avlyst


Klikk for stort bilde 

Muntlig eksamen for elever er avlyst (27.05.2021)

Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst.

Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres.

Du finner mer informasjon i denne artikkelen

Regjeringen avlyste skriftlig eksamen for våren 2021 08.02.2021

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Elevene får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.
  • Fylkeskommunen kan avholde ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS) våren 2021. Elevene skal ta eksamen sammen med privatistene våren 2021. Dette gjelder også for friskolene etter §3-30-§3-32 i forskrift til friskoleloven. Har du spørsmål om disse eksamene, må du kontakte fylkeskommunen/ vertskommunen som er arrangør. 
  • Alle tverrfaglige praktiske eksamener på vg2, tverrfaglig skriftlig eksamen i brønnteknikk på vg2 og alle tverrfaglige praktiske eksamener på vg3 er avlyst. Elever som får den tverrfaglige eksamenen sin avlyst skal likevel kunne få vitnemål. Forskrift til opplæringsloven §3-48 kommer ikke til anvendelse for eksamener som er avlyst for elever som skulle hatt eksamen våren 2020 og våren 2021.

Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her

Informasjon fra UDIR angående eksamen for våren 2021 er her

Til toppen