Om COVID-19 og smittevern på skolen

Oppdatert smittevernveileder for videregående skoler fra  Utdanningsdirektoratet pr 25.03.21 

Smittenivå er gult ved Lakselv videregående skole. På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Elevene skal sitte på faste plasser og skolen har tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

UDIR Smittevernveileder for videregående skoler

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen.

Karantene

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Ta kontakt med kontaktlærer hvis du er frisk nok til å gjøre skolearbeid hjemmefra

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så skal du snarest kontakte lærer for å avtale hvordan du kan jobbe med skolearbeidet hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt regnes det som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.
Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær. For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elever under 18 år må likevel legge frem foreldrebekreftelse for fraværet, og elever over 18 år kan skrive egenmelding.

Smitteveileder

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen for eventuelt å finne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se også iinformasjon om dette i smittevernveilederen.Porsanger kommune informasjon om korona 

Udir. Skole – informasjon om koronasituasjonen 

TFFK. Koronavirus: temaside

Helsedirektorat

FHI. Koronavirus - temaside


 

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet   

Til toppen