Om COVID-19 og smittevern på skolen

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar. Nærmere beskjed om smittevern på skolen gis av kontaktlærere. Klikk for stort bilde

 


Se tiltak på smittenivå rødt her.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen.

Karantene

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Ta kontakt med kontaktlærer hvis du er frisk nok til å gjøre skolearbeid hjemmefra

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så skal du snarest kontakte lærer for å avtale hvordan du kan jobbe med skolearbeidet hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt regnes det som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.
Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær. For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elever under 18 år må likevel legge frem foreldrebekreftelse for fraværet, og elever over 18 år kan skrive egenmelding.

Smitteveileder

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen for eventuelt å finne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se også informasjon om dette i smittevernveilederen.


Lenker til informasjon

Udir. Skole – informasjon om koronasituasjonen oppdatert 03.01.2021

TFFK. Koronavirus: temaside

Helsedirektorat

FHI. Koronavirus - temaside

Hva er de beste forebyggende tiltak?

De viktigste rådene FHI gir for å unngå smitte er at man sørger for god hygiene og holde minst en meter avstand.  Man skal videre unngå kontakt med personer man tror kan være smittet/syk.  

Hold avstand 
Holde minst en meter avstand. 

God hostehygiene – viktig for å forebygge dråpesmitte 

  • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser.
  • Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
  • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

​God håndhygiene – viktig for å forebygge kontaktsmitte 

  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
     

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet   

Til toppen