Ordensreglement for de videregående skolene i Utdanning øst, Finnmark

Ordensreglement for de videregående skoler i Utdanning Øst
Gyldig fra: 25.01.2022
Vedtatt av: Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune iht. kommuneloven § 11-8

Reglementet ​​​ligger som pdf her. (PDF, 792 kB)

Til toppen