Undervisningsstilling avdeling Karasjok

Ledig undervisningsstilling ved avdeling Karasjok fra 1. august 2021. 

Lakselv videregående skole har ansvar for opplæring ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok. Undervisningen foregår ved SANKS Familieavdelingen og ved ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) for elever i skolepliktig alder, fra grunnskole til og med videregående skole. 

Kvalifikasjonskrav:
Spesialpedagogikk må inngå i fagkretsen i tillegg til undervisningskompetanse i fellesfagene. Under ellers like vilkår vil søkere med kunnskaper i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket. 

Personlige egenskaper:
Vi søker positive, allsidige og fleksible medarbeidere med gode evner til kommunikasjon med barn og unge. 

Type stilling: 
Heltid, fast, dag

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån. Les mer på www.finnmarkognordtroms.no

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
  • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 15.juni 2021 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: 25.

Benytt elektronisk søknadssystem via denne lenken.

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder.
Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Til toppen