Veileder om smittevern for videregående skole

Oppdatert smittevernveileder for videregående skoler fra Utdanningsdirektoratet pr 12.08.21
 

UDIR Smittevernveileder for videregående skoler

Alle smittevernveilederne for skole er oppdatert. Endringene omfatter:

  • En generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen
  • Reviderte smittevernråd for ansatte
  • Oppdaterte smittevernråd for grønt tiltaksnivå
  • Informasjon tilpasset til system for testing som alternativ til karantene

Les smittevernveilederne.

Vi minner også om informasjonen vi har lagt ut om at testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge.

 Informasjon om fraværsregler

Regjeringen har besluttet å forlenge unntaket fra fraværsreglene ut september 2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.
Les mer om fraværsføring og fraværsgrensen

Når skal du ikke møte på skolen 

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen.

Karantene

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Ta kontakt med kontaktlærer hvis du er frisk nok til å gjøre skolearbeid hjemmefra

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så skal du snarest kontakte lærer for å avtale hvordan du kan jobbe med skolearbeidet hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt regnes det som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.
Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær. For fravær av helsegrunner gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Denne bestemmelsen gjelder til og med 30 september. Elever under 18 år må likevel legge frem foreldrebekreftelse for fraværet, og elever over 18 år kan skrive egenmelding.

Smitteveileder

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen for eventuelt å finne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se også informasjon om dette i smittevernveilederen.Porsanger kommune informasjon om korona 

Udir. Skole – informasjon om koronasituasjonen 

TFFK. Koronavirus: temaside

Helsedirektorat

FHI. Koronavirus - temaside


 

Vaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet   

Til toppen