Velkommen til møte for foresatte og elever Vg2 Yrkesfag - 22.februar kl 1800

Lakselv videregående skole har gleden av å invitere elever og foresatte til et møte. Elever over 18 år er også velkommen! Møtet er på kantina Lakselv videregående skole. Vg2 ambulansefag har ikke del to av møteprogrammet.

Program 1800:1930

 

1.    Felles for alle i kantina  
•    Velkommen v/ avdelingsleder yrkesfag Berith Titternes
•    Veien videre etter Vg2 
-    Lærlingeplasser, søknadsprosedyrer m.m. 
      v/ Fagopplæringskoordinator Roy Agnar Nilsen

-    Info ved Opplæringskontoret for offentlig sektor

-    Vg3/ Vg4 Påbygg til generell studiekompetanse 
      v/avdelingsleder Berith Titternes

2.   Klassevise møter med kontaktlærer og faglærere
•    Læringsmiljøet i klassen 
•    Samtaler med kontaktlærer/faglærere

Fint om du gir beskjed til kontaktlærer dersom du ikke kan møte. 

Kaffe og noe å bite i venter. Velkommen!

Kontaktinformasjon til kontaktlærere er her.
Innkalling til møtet pdf (PDF, 948 kB)
 

Til toppen