Språk

 

Velkomstbrev - Skolestart - 20.august og møte for borteboere med foresatte 19.august

Takk for at akkurat du har valgt å bli elev ved Lakselv videregående skole.
Klikk for stort bilde Lakselv videregående skole  

Skolen vår preges av romslighet og trygghet.

Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Vi jobber for at du som elev skal få en sterkere stemme i utviklingen av skolen. Dette gjør vi sammen! 

Du kan også være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. Som tillitsvalgt er du elevens stemme og har ansvar sammen med kontaktlærer for klassens time. I samarbeid med Elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter: tirsdagssamling i kantina, studie-kafe/leksehjelp onsdag med påfølgende aktivitet i svømme- og sportshallen, hobbykveld torsdag, treningsstudio, klatrevegg, musikkverksted m.m.


Fagfornyelsen - Nye læreplaner

 

Fra august gjelder ny overordnet del av læreplanverket. Den beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Det blir innført trinnvis nye læreplaner for fag i videregående opplæring over en periode på tre år, og dette skoleåret blir det nye læreplaner for alle Vg1-klassene. Elevene skal få bedre mulighet til å se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evne til å tenke kritisk og reflektere over det en lærer. I fag der det er relevant skal elevene knytte kompetanse til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

 

Samarbeid skole/hjem

 

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp eleven på en best mulig måte. SkoleArena nyttes til å registrere fravær, karakterer, orden og adferd. Som foresatt må du registrere deg som bruker på https://www.skolearena.no/iea. Ta kontakt dersom det er spørsmål angående registrering med linda.nicolaisen@tffk.no

 

Informasjonsmøte onsdag 19. august kl 17:00 for borteboende elever og foresatte i kantina

 

Alle borteboende elever og foreldre/foresatte inviteres til informasjonsmøte onsdag 19. august 2020 kl 1700 i skolens kantine. Der vil dere blant annet få treffe elevens kontaktlærer. Dersom noen må komme tidligere, ber vi dere gi en tilbakemelding til sylvi.johnsen@tffk.no for nærmere avtale.Skolestart torsdag 20. august kl 09:00

 

Skolen starter torsdag for alle elever. Vi tar forbehold om felles oppmøte i Kultursalen. For de som ønsker en liten matbit før, er dere velkommen til frokost i skolens kantine fra kl 0800. Det vil komme nærmere informasjon om oppmøtested. 

 

Boforhold for borteboende elever


Porsanger kommune tilbyr 31 nye moderne møblerte elevhybler i gangavstand til skolen. Elevhyblene er på 22,2 kvm m/bad og internett. Månedlig husleie er kr 4500 inkl. strøm. (4000 i utsendt brev er feil.) Det er skolen som formidler hyblene.


Skolen tilbyr vertsfamilieordning. Elever på Vg1 og elever under 18 år, prioriteres. Det inngås avtale med vertsfamilien om hvilken oppfølging du som elev trenger. Du betaler kun vanlig husleie til vertsfamilien. Skolen er i tillegg behjelpelig med å skaffe private hybler. 

Søknadsskjema til elevhyblene og vertsfamiliene finner du på skolens hjemmeside (DOCX, 16 kB). Dersom du har spørsmål, kontakt vår miljøarbeider Lisbeth på telefon 90587448/ lakselv.vgs@tffk.no 


Elev PC


Du må ha tilgang til pc. Du kan enten bruke den datamaskinen du har fra før, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtaler. Å kjøpe gjennom en vanlig forhandler er også mulig, men husk da at datamaskinen må oppfylle våre minstekrav. Se informasjon på https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/

 

Stipend/lån/skoleskyss

 

Stipend/lån kan du søke så snart du har fått opptak via www.lanekassen.no. Bruk MinId. 
Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 78 96 54 00 lakselv.vgs@tffk.no

Elever i videregående skole med rett til gratis skoleskyss skal registrere sitt skyssbehov selv. Informasjon om hvordan dette gjøres kommer i løpet av sommeren 2020.

Nyttig informasjon finner du på skolens hjemmeside.

 

VEL MØTT TIL SKOLESTART TORSDAG 20. AUGUST 2020 kl 0900!

 

Med hilsen

Lakselv videregående skole

Sylvi Josefine Johnsen

Rektor