Velkomstbrev

Klikk for stort bildeSylvi Josefine Johnsen (rektor) Elise Thomassen Velkommen som elev ved Lakselv videregående skole! 

Takk for at akkurat du har valgt å bli elev ved Lakselv videregående skole.

Skolen vår preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Vi jobber for at du som elev skal få en sterkere stemme i utviklingen av skolen. Dette gjør vi sammen!

Du kan også være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. Som tillitsvalgt er du elevens stemme og sammen med kontaktlærer ansvar for klassens time. I samarbeid med Elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter som tirsdagssamling i kantina, studie-kafe/leksehjelp, hobbykveld på verksted og aktiviteter i sportshallen.

Fagfornyelsen - Nye læreplaner

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene. Fra skoleåret 2020/2021 ble det innført en ny overordnet del av læreplanverket som beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. Det er innført trinnvis nye læreplaner for fag i videregående opplæring over en periode på tre år. For dette skoleåret er det nye læreplaner for Vg2 klassene, i tillegg til Vg1. Elevene skal få bedre mulighet til å se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evne til å tenke kritisk og reflektere over det en lærer. I fag der det er relevant skal elevene knytte kompetanse til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Samarbeid skole/hjem

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp eleven på en best mulig måte. Et nytt skoleadministrativt system; Visma InSchool tas i bruk i alle videregående skolene i Troms og Finnmark. For deg som elev er dette stedet der du kan se alt av fravær, anmerkninger og karakterer som er registrert på deg. I tillegg, kan du se timeplanen din, når du skal ha vurderinger og annen informasjon. Det vil komme nærmere informasjon om tilgang til foresatte.

Informasjonsmøte søndag 22. august kl 17:00 for borteboende elever og foresatte i kantina.

Alle borteboende elever og foreldre/foresatte inviteres til informasjonsmøte søndag 22. august 2021 kl 17:00 i skolens kantine. Der vil dere blant annet få treffe elevens kontaktlærer, skolens miljøarbeider og undertegnede. Dersom noen må komme tidligere, ber vi dere gi en tilbakemelding til sylvi.johnsen@tffk.no for nærmere avtale.

Skolestart mandag 23. august kl 09:00

Skolen starter mandag for alle elever. Vi tar sikte på felles oppmøte for skolens elever og ansatte i Kultursalen. For de som ønsker en liten matbit før, er dere velkommen til frokost i skolens kantine fra kl 08:00.

Boforhold for borteboende elever

Porsanger kommune tilbyr 31 møblerte elevhybler i gangavstand til skolen. Elevhyblene er på 22,2 kvm m/bad og internett. Månedlig husleie er kr 4500 inkl. strøm. Det er skolen som formidler hyblene. Skolen er i tillegg behjelpelig med å skaffe private hybler. Søknadsskjema til elevhybel, finner du på skolens hjemmeside. Dersom du har spørsmål, kontakt vår miljøarbeider Lisbeth på telefon 971 54 133/ eller e-post lakselv.vgs@tffk.no

Undervisningsmateriell/utstyr

Alle elever har rett til lån av lærebøker. Hvert utdanningsprogram krever noe utstyr og materiell som eleven må bekoste selv. Se skolens hjemmeside.

Elev PC

Alle elever i de videregående skolene i Troms og Finnmark skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som begynner i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. Du kan enten bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale. For mer informasjon om hvilken PC du bør velge, gå inn på
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc/

Stipend/lån/skoleskyss

Stipend/lån kan du søke så snart du har fått opptak via www.lanekassen.no. Bruk MinId.

Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 78 96 54 00/ eller e-post lakselv.vgs@tffk.no 

Elever i videregående skole med rett til gratis skoleskyss, registrerer sitt skyssbehov på https://snelandia.no/skoleskyss.

Nyttig informasjon finner du på skolens hjemmeside: www.lakselv.vgs.no

VELKOMMEN TIL SKOLESTART MANDAG 23. AUGUST 2021 kl 09:00!

Med hilsen

Sylvi Josefine Johnsen 
Rektor

Velkomstbrev 2021 (PDF, 88 kB)

Til toppen