Språk

 

Eksamen - To hovedeksamener i året

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eleveksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Privatisteksamener skal gjennomføres. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer likevel privatister til å melde seg av eksamen pga situasjonen med koronapandemien. Fristen for avmelding er 27.april og kan gjøres her.

Smittevernregler må følges av skolen og privatister i forindelse med vårens privatiseksamener. Les disse her.

Privatisteksamen muntlige og  muntlig/praktisk  som skulle være i uke 17 og 18, er utsatt på ubestemt tid. Dette gjelder lokalgitt eksamen. 


Når er det eksamen?
Våreksamen i mai/juni, med ny/utsatt eksamen i november/desember samme år.
Høsteksamen i november/desember, med ny/utsatt eksamen mai/juni året etter.

Pass på at:

... du vet hvor mange og hvilke typer eksamener du kan komme opp i.

....å ta med legitimasjon på eksamensdagen.

....du møter opp en halvtime før eksamen starter.

... du har PC og programvare i orden.

NB! PC:
- Viktig at du har logget deg på nettverket for PC på skolen, avsluttet og 
  startet på nytt den siste tiden før eksamen. FFK_UVnett
- Hvis du er privatist, må du melde fra til skolen i god tid før eksamen for å låne PC.
- Privatister kan også bruke privat PC.


​Hvor finner du eksamenskarakterer ?

Karakterene legges i Skolearena for elever. For privatister er karakterene på Privatistweb.

Det kan klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter og du kan klage på eksamenskarakter.
​Dette i henhold til forskrift til opplæringsloven  § 5-1.

Før du sender inn klage tar du som elev kontakt med faglærer i det faget du vil klage på karakter. 
Ved klage på nedsatt karakter i orden og adferd ta kontakt med kontaktlærer.

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerferien, må klagen være inne innen n.n i god tid kl 1200. 
Ta kontakt med skolen i god tid før fristen.

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29