Språk

 

Klage på karakter

Det kan klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter og du kan klage på eksamenskarakter.
​Dette i henhold til forskrift til opplæringsloven  § 5-1.

Før du sender inn klage tar du som elev kontakt med faglærer i det faget du vil klage på karakter. 
Ved klage på nedsatt karakter i orden og adferd ta kontakt med kontaktlærer.

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerferien, må klagen være inne innen n.n i god tid kl 1200. 
Ta kontakt med skolen i god tid før fristen.

Her er informasjon om klage og klagebehandling på nettsiden til Troms og Finnmark fylkeskommune

Kontaktperson

Sylvi Josefine Johnsen
Rektor
78 96 54 36