Sosialpedagogisk rådgivere

På skolen har vi PP-rådgiver Ingunn Andersen, OT-rådgiver og Yrkes og karierrerådgiver Helen Johannessen.

Rådgiver har taushetsplikt.

Elever med ulike problemer kan ta kontakt med rådgiver som har nært samarbeid med skoleledelsen, kontaktlærere, helsetjenesten, fagopplæringskoordinator.

Målet med den sosialpedagogiske rådgivningen er å medvirke til at den enkelte elev finner seg til rette på skolen. Rådgiver kan hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for elevens sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan eleven få hjelp til:

  • samtale om ulike personlige problem og omfanget av disse.
  • kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser utenom skolen.
  • finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse.

Tilpasset prøveform

Har du behov for tilpasset prøveform kan du søke om utvidet tid, forstørret skrift, opplesing av oppgavetekst, plassering i mindre rom og andre behov. 

Nyttige lenker:

https://www.ung.no/