Visma InSchool (innlogging, introduksjon)

Et nytt skoleadministrativt system Visma In School tas i bruk i alle videregående skolene i Troms og Finnmark.

Foresatte har tilgang til systemet og vil kunne følge opp gjennom informasjonen som det gis tilgang til.

Innlogging

Introduksjonsvideo til elevene

Til toppen