Språk

 

Kontaktinformasjon Lakselv videregående skole

Klikk for stort bilde

Kirkeveien 25

Hvem er oppfølgingstjenesten for?


Oppfølgingstjenesten er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte. OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som: 

- ikke har søkt videregående opplæring

- ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass

- har avbrutt opplæringen før den er ferdig

- ikke er i arbeid

- har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av
  skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakten.