Språk

 

Ansattoversikt


Lakselv videregående skole

Ansatte i avdelingen Lakselv videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 78 96 54 03
Renholdsleder 78 96 54 06 965 10 365
Dagligog periodisk renhold, bestilling av varer,fakturabehandling,koodinering av arbeidsoppgaver,ordne vikar ved fravær
Anne May Andersen
482 42 307
undervisning 78 96 54 07 990 33 628
Gunn Tove Baden
78 96 54 08
Lærer 78 96 54 09
Lærer
Kontorleder 78 96 54 13 948 17 087
Kontorleder, regnskap, budsjett, lønn, sekretær amu, arkivansvarlig, personalansvar driftspersonell
Mary-Ann Jessen Eilertsen
Miljøarbeider 78 96 55 55 905 87 448
Marte Eliassen
Adjunkt m/tilleggsutd 78 96 54 14
Faglærer HO
Ellinor Englund
78 96 54 17 917 96 428
Hege Forfang
Lektor 78 96 54 18 957 95 723
Faglærer TIP 913 90 413
Kontaktlærer TIP
Per Ole Gjøvik
452 53 106
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 54 12
Undervisning Vg2 Ambulanse og Vg2 Helsearbeiderfag
Heidi Stenbro Hanssen
78 96 54 25 928 53 581
Jim Robert Henriksen
Avdelingsleder 78 96 54 28 950 20 844
Katrine Elden Hoven
Ass.rektor 78 96 54 29
Trond Hoven
78 96 54 84 472 54 898
Ane Marthe Johannessen
Undervisning 78 96 54 31 416 46 166
Helen Johannessen
922 92 019
Rektor 78 96 54 36 918 37 919
Rektor
Sylvi Josefine Johnsen
Avdelingsleder Drift og Teknisk 78 96 54 37
Drift og vedlikehold av skolens bygninger, ute arealer, utstyr, maskiner, HMS ansvarlig, faglærer tip
Ole Reidar Josefsen
IT-ansvarlig / Undervisning 78 96 55 33
IT-ansvarlig, lærer, undervisning
Eindride Ilmari Kjersheim
78 96 54 41 971 29 847
Jan Erik Kollstrøm
Adjunkt med opprykk 78 96 54 42 958 42 071
Undervisning ,realfag
Atli Konradsson
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 54 39 990 34 653
Undervisning, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet
Louise Kårikstad
Undervisning 78 96 55 43 970 37 656
Anne-Britt Larsen
adj. / spes. ped. ot. 78 96 54 43 932 73 506
Geir Laukeland
78 96 54 46
78 96 54 47 908 75 605
78 96 54 48 458 12 552
78 96 55 27
Jan Helge Mikkelsen
Konsulent 78 96 54 50
Sats ansavarlig, Hypernett, Dokumentasjon
Linda Nicolaisen
78 96 54 51 984 25 617
Erland Leiros Nilsen
Lektor m/tilleggsutdanning 78 96 54 11 922 68 229
Kjemilærer, naturfagslærer, matematikklærer, rådgiver, karriereveiledning
Grete Nilsen
Lærer 78 96 54 53
Lærer på teknikk og industriell produksjon
78 96 54 49
Undervisning 976 52 384
Marit Synnøve Olsen
lærer ambulansefag 951 51 230
Odd Are Olsen
Førstesekretær 78 96 54 02
Kontormedarbeider og kantinemedarbeider
Elena Valentinovna Pedersen
Kantineassistent 78 96 54 02
Elena Valentinovna Pedersen
Adjunkt 78 96 54 59 481 10 705
Undervisning
Karin Bjørset Persen
PP-rådgiver 78 96 54 27 970 37 418
PP-rådgiver
403 45 467
Spesialpedagog 78 96 54 62 901 53 046
Rune Skanke
Miljøarbeider / Undervisning 78 96 54 30 971 54 133
Miljøarbeider og undervisning
Lisbeth Walle Slåttedal
977 61 961
78 96 54 63 993 88 565
Christina Storelv
78 96 54 64 476 53 880
Heidi Svendsen
Lektor med opprykk
Lærer
78 96 55 63 995 24 433
Gry Synstrud
Bibliotek 78 96 54 65 415 74 306
995 99 980
Avdelingsleder Yrkesfag 78 96 54 45 907 70 420
1TIP, 2KT, 1HO, 2HA, 2AM, 1EL, 2EL
Berith Titternes
Kantineleder 78 96 55 15 901 34 407
arbeidsleder ved kantina, følge opp nyansatte, ansvar for arbeidsplan blant ansatte, ansvar for HMS innen kantina, ansvar for en variert og sunn meny med fokus på kosthold og ernæring for ungdom, tilbereding av mat, salg og servering, bestilling av varer og bruk av fylkeskommunale avtaler der de forefinnes, kontroll og attestasjon faktura, varemottak og rullering av matvarer, kasseoppgjør og ansvar for vekslepenger, bevertning ved møter, bidra til en trivelig og sosial arena for elever og ansatte, oppfølging av IK mat og hygieneforskrift, renhold, vedlikehold og innkjøp av utstyr i kantina, økonomisk forsvarlig drift, øvrige forefallende oppgaver
Laila Trevland
78 96 54 66 930 25 274
Roy Even Utsi
78 96 54 67 975 68 007
Espen Andre Våg
78 96 54 68 476 81 714
Anna Agnieszka Wojtowicz