Språk

 

Miljøarbeider

Miljøarbeider er Lisbeth Walle Slåttedal. Hun legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter i og utenfor skoletiden. Hun har ansvar i forhold til borteboende elever og er kontaktperson for hybelbygget og vertsfamilier. Hvis du trenger en voksen å snakke er det bare å ta kontakt eller stikke innom kontoret. Om du trenger hjelp utover det vi kan gi på skolen vil du få råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.  

I samarbeid med elevrådet tilbyr vi en rekke velferdstilbud til deg som elev hos oss: studie-kafé, hobbykveld, klatring, svømme- og sportshall. Alle disse aktivitetene er gratis for deg som elev ved skolen.


Elevene kan møtes til gratis frokost i kantina i skoleuka. 

Miljøarbeider holder til i Annekset, bygget ved siden av kantina. Hun har en Facebookgruppe der melding om aktiviteter publiseres.


Mobiltelefon: 97 15 41 33 Epost: lisbeth.slaattedal@tffk.no

 

Trefftider

Mandag

11:00 - 16:00  
     
     

Tirsdag

11:00 - 20:00  
     

Onsdag
 

10:00 – 11:30 
12:30 – 14:30
 
     
     

Torsdag

09:00 – 14:00  
     

Fredag

11:00 – 13:30  


 

 


 

 

Kontaktperson

Lisbeth Walle Slåttedal
Miljøarbeider / Undervisning
78 96 54 30