Språk

 

Oppfølgingstjenesten i Porsanger, Lebesby og Gamvik

Hvem er oppfølgingstjenesten for?


Oppfølgingstjenesten er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte. OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som: 

- ikke har søkt videregående opplæring

- ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass

- har avbrutt opplæringen før den er ferdig

- ikke er i arbeid

- har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av
  skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakten.

 

Hva kan OT bidra med? 

Er du usikker på hvilke muligheter du har både innenfor og utenfor videregående opplæring, kan OT være en viktig samtalepartner. OT gir informasjon om ulike måter du kan gjennomføre videregående opplæring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og lager sammen med deg en plan for videre opplæring eller arbeid. 

Grete Nilsen er oppfølgingsleder i Porsanger, Lebesby og Gamvik.

Mobiltelefon: 92 26 82 29 
Kontor: Lakselv videregående skole.Kirkeveien 30 (Avdeling Studiespesialisering)
Kontortid: 

Kontaktperson

Grete Nilsen
Lektor m/tilleggsutdanning
78 96 54 11