Språk

 

Pedagogisk psykologisk rådgiver - PP-rådgiver

PP-rådgiver Linn-Helen Persen veileder og hjelper i forhold til faglige og sosiale vansker. Det kan være lese- skrive-, språk- og/eller talevansker eller angst og usikkerhet, søvnvansker eller mobbing.

Som elev kan du ha behov for tilpasning i forhold til funksjonshemminger, konsentrasjonsproblemer, spiseproblemer eller vansker hjemme. Ved behov henvises elever til andre tjenester. Dette skjer i samarbeid med eleven og foresatte. PP-rådgiver jobber med enkeltelever, foresatte, lærere og skolen som helhet. PP-tjenesten har taushetsplikt.

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen, gi beskjed  innen 15. mars om våren eller 1. oktober om høsten. 

Kontor:  Kirkeveien 25 i skolens administrasjonsbygg
Epost: linn-helen.persen@tffk.no
Telefon: 97 03 74 18 / 78 96 54 27

 

 

 

 

Kontaktperson

PP-rådgiver
78 96 54 27