Språk

 

Rådgiver og karriereveileder

Grete gir råd og informerer om yrkesvalg og videre utdanning. Hun orienterer om lån og stipend i Lånekassen. Du kan prate med henne om faglige eller sosiale vansker. Kontaktlærer kan henvise deg til rådgiver, men du må gjerne ta kontakt direkte.


 Etter avtale med deg kan rådgiver henvise til andre hvis du har behov for det.

Kontor er på Paviljongen avdeling for studiespesialisering

Telefon: 
78 96 54 11
Epost: grete.nilsen@tffk.no


 

 

Kontortid:

 
Mandag: 08:30 - 11:00 og 13:00 - 15:00  
Onsdag:  11:30 - 15:00
Torsdag: 12:00 - 14:00

 

Frister for å søke:

  •  Etter 1. februar løpende inntak til folkehøyskoler
  • 1.februar søknader på særskilte vilkår og søknader for minoritetsspråklige
  • 1.mars ordinær søknad videregående opplæring
  • 1.mars spesiell vurdering ved opptak til universiteter og høyskoler
  • 15.april søknad ved opptak til universitet og høyskoler
  • 15. september og 15. januar frister for oppmelding til privatisteksamen
     

Kontaktperson

Grete Nilsen
Lektor m/tilleggsutdanning
78 96 54 11