Språk

 

Skoleledelse


Rektor:
Sylvi Josefine Johnsen
Telefon:  +47 78 96 54 36
Mobiltelefon: +47 91 83 79 19
Epost: 
sylvi.johnsen@tffk.no

Assisterende rektor/Avdelingsleder Karasjok:
Trond Hoven
Telefon: +47 
78 96 54 29
Mobiltelefon:+47 94 81 64 97
Epost:trond.hoven@tffk.no
 

Avdelingsleder yrkesfag
Elektrofag /
Helse- og oppvektstfag  / Teknikk og industriell produksjon:
Berit Titternes
Telefon: +4778965445
Mobiltelefon: +4790770420
Epost: berith.titternes@tffk.no

 

Avdelingsleder Studiespesialisering
Katrine Elden Hoven
Telefon:  78 96 54 28
Mobiltelefon: 95 02 08 44
Epost: 
katrine.elden.hoven@tffk.no


Kontorleder:
Mary Ann Jessen Eilertsen
Telefon:  78 96 541 3
Mobiltelefon: 94 81 70 87 
Epost:
katrine.elden.hoven@tffk.no


 

Kontaktperson

Sylvi Josefine Johnsen
Rektor
78 96 54 36
Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29
Katrine Elden Hoven
Avdelingsleder
78 96 54 28
Berith Titternes
Avdelingsleder Yrkesfag
78 96 54 45
Mary-Ann Jessen Eilertsen
Kontorleder
78 96 54 13