Språk

 

For å beholde karakter i fag-Søk om dispensasjon

Skal du beholde den karakteren du har hatt i et fag fra før eller har bestått likeverdig eller vanskeligere opplæring i faget, må du søke om  dispensasjon. Den siste karakteren vil ellers blir stående selv om denne er dårligere enn hva du har fra før.

 

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29