Språk

 

For å beholde karakter i fag-Søk om dispensasjon

Skal du beholde den karakteren du har hatt i et fag fra før eller har bestått likeverdig eller vanskeligere opplæring i faget, må du søke om  dispensasjon. Den siste karakteren vil ellers blir stående selv om denne er dårligere enn hva du har fra før.

 

Om du ikke har hatt sidemål på ungdomsskolen kan du søke fritak for vurdering.

Når du søker fritak i fag gir skolen melding til Lånekassen. Redusert fagkrets fører til reduksjon i støtten:

For studiespesialisering:
15-19 uketimer: 50 % støtte, 20-22 uketimer: 67 % støtte, 23-29 uketimer: 75 % støtte, 30 eller flere uketimer: 100 % støtte.
For yrkesfag: 
17-20 uketimer: 50 % støtte, 21-25 uketimer: 67 % støtte, 26-34 uketimer: 75 % støtte, 35 eller flere uketimer: 100 % støtte.

Hvis du har under 50 % av opprinnelig timetall på kurset har du ikke krav på støtte fra Lånekassen.

Utstyrsstipend blir ikke redusert.

Kontaktperson

Trond Hoven
Ass.rektor
78 96 54 29