Språk

 

Helse miljø og sikkerhet for elever-Skolemiljø og avviksmelding

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 

Vi jobber aktivt for å legge til rette for trivsel og godt miljø. Vi har tradisjon på aktivt elevrådsarbeid og tilbyr gode trivselsfremmende aktiviteter til elevene. Det er rutiner for sikkerhet der elever kan bli skadet. Eventuelle skader eller andre avvik meldes inn forskriftsmessig. Skolen har nulltoleranse for mobbing og annen krenkende adferd.

Som elev kan du melde avvik sak til hvem du vil, men skolen ønsker at du melder sak til kontaktlærer, avdelingsleder eller rektor. Vil du ikke melde sak til noen på skolen, så kan du melde sak til opplæringsavdelingen.

Kontaktperson

Sylvi Josefine Johnsen
Rektor
78 96 54 36