Språk

 

Kontortjenester

Kontortjenesten er åpen: 08:00-15:30


Vi oppfordrer elever, foresatte og andre til å bruke skolens nettsted for å finne rett person eller funksjon ved skolen. Du finner oversikt over nyttig informasjon, kontrakter, reglement og skjemaer her.

Epost:lakselv.vgs@tffk.no

Telefon: 78 96 54 00

 

  • Skolebevis
  • Vitnemål/kompetansebevis og karakterutskrifter
  • Kontrakter og faktura for leie av skolePC.
  • Utlevering av leiePC
  • Registrering av foresatte på Hypernett(Skolearena)

Bruk selvbetjening for:

  • Å søke stipend og lån via Lånekassen her. Rådgiver kan også hjelpe med informasjon.Lenke.
  • Busskort - Søk skoleskyss via Finnmark fylkeskommune her

Kontaktperson

Elena Valentinovna Pedersen
Førstesekretær
78 96 54 02
Linda Nicolaisen
Konsulent
78 96 54 50
Mary-Ann Jessen Eilertsen
Kontorleder
78 96 54 13