Språk

 

Oppfølgingstjenesten i Porsanger, Lebesby og Gamvik

Hvem er oppfølgingstjenesten for?


Oppfølgingstjenesten er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte. OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som: 

- ikke har søkt videregående opplæring

- ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass

- har avbrutt opplæringen før den er ferdig

- ikke er i arbeid

- har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av
  skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakten.

Kontaktperson

Grete Nilsen
Lektor m/tilleggsutdanning
78 96 54 11