Språk

 

Biblioteket

Bibliotekar har for tiden hjemmekontor. Ta kontakt på epost, telefon eller chat i Teams
hvis du trenger hjelp med digitale lærebøker, kildesøk eller tilgang til andre digitale 
bøker som Bookbites. 


Bibliotekar: Elise Thomassen
Telefon:  41 57 43 06 
Epost: elise.thomassen@tffk.no 

Mange forlag har frigitt digitale lærebøker. Her er en lenke med 
henvisning til de viktigste.

Ta du kontakt med skolebibliotekar for bestilling og veiledning i kildesøk.

Til fordypningsemnet i norsk bestiller skolebibliotekar inn bøker og film.
 
Elever over 18 år får nasjonalt lånekort som også kan benyttes i folkebibliotek. 
Det kan brukes til å låne filmer i Filmbib og ebøker med appen Bookbites.

Bookbites kan også brukes med lokalt lånekort for skolen for de som er under 18 år.

Bruk mobiltelefonen til å låne bøker i skolebiblioteket.
Se her hvordan det gjøres. Få et lånekort og pinkode først fra skolebiblioteket.
 

Skolen låner ut lærebøker til elever og delkurselever fra biblioteket. Lærebøker må leveres inn for hvert skoleår. Siste innleveringfrist er siste skoledag. Dersom elev slutter på skolen før skoleåret er ferdig skal bøker leveres når man slutter.

Enkelte bøker, som for eksempel arbeidsbøker, må elever kjøpe selv. Ved utlån skal eleven skrive fullt navn med penn i boken. Eleven skal legge trekk på bok for å unngå unødig slitasje. Uinnleverte og ødelagte bøker blir fakturert med kroner 500,. pr bok (pris angitt for skoleåret 2018/19.)

 Det er laget en rekke gode ressurser til fordypningsemnet i norsk. Her er det lenket til noen av 
 dem. Bruk dem som inspirasjon til arbeid med egen oppgave. Skolebibliotekar bestiller inn de bøkene   du trenger.