Språk

 

Fordypningsemnet i norsk

 Det er laget en rekke gode ressurser til fordypningsemnet i norsk. Her er det lenket til noen av 
 dem. Bruk dem som inspirasjon til arbeid med egen oppgave. Skolebibliotekar bestiller inn de bøkene   du trenger. 
   

Kontaktperson

Bibliotek
78 96 54 65