Språk

 

Lenkesamling om kildebruk

Som elev skal du lære kritisk og etisk bruk av kilder og ivareta personvern når du bruker digitale verktøy, medier og ressurser.
Du skal kunne bruke det andre har skapt uten å plagiere. Det finnes mange gode kilder for å lære hvordan man søker og er 
kritisk til kilder. Når du skriver en tekst skal du alltid oppgi kilder, både i tekst og i litteraturliste (kildeliste/ referanseliste).

Å sitere - Direkte og indirekte sitat

Du kan bruke sitat på to måter. Direkte sitat eller indirekte sitat (parafrasere).
Hvis du skriver rett av fra en nettside eller en trykt kilde er det et  direkte sitat. Hvis du bruker en kilde og skriver innholdet om til egne ord er det et indirekte sitat. I begge tilfeller må du oppgi kilden, både i teksten og litteraturlisten. 

Sitater under tre linjer settes i hermetegn.. Sitat over tre linjer skal ikke har hermetegn og stå i eget avsnitt med innrykk,
forfatter og årstall for utgivelsen må stå bak sitatet.

Eksempel på et direkte sitat under tre linjer:
"Direkte sitater egner seg godt til å definere sentrale begreper og til å gjengi skjønnlitterær tekst eller dikt, som ellers ville mistet særpreget sitt. Utsagn og argumenter som skal drøftes, kan også med fordel settes som direkte sitat." (Aaberge, 2019)

Eksempel på et direkte sitat over tre linjer:

       I et direkte sitat må alt som settes i hermetegn være prikk likt det som står i kilden. Altså skal et sitat gjengis på den
       målformen eller det språket det er skrevet på. Bruker du et sitat på engelsk, må du også forklare på norsk din forståelse
       av det som står i sitatet. Siterer du mer enn tre setninger, tar du bort hermetegnene og legger et innrykk på sitatet i stedet
       for.

I LITTERATURLISTEN:

Format: 

Forfatter. (publiseringstidspunkt evt. tidspunkt for siste oppdatering). Tittel. Hentet fra https://url

Aaberge, A.(24.september 2018). Sitat og referanser. Hentet fra: 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195877/topic:1:6738/resource:1:189912


Indirekte sitat

 

I et indirekte sitat omskriver du teksten