Språk

 

Lån av lærebøker

Skolen låner ut lærebøker til elever og delkurselever fra biblioteket. Lærebøker må leveres inn for hvert skoleår. Siste innleveringfrist er siste skoledag. Dersom elev slutter på skolen før skoleåret er ferdig skal bøker leveres når man slutter.

Enkelte bøker, som for eksempel arbeidsbøker, må elever kjøpe selv. Ved utlån skal eleven skrive fullt navn med penn i boken. Eleven skal legge trekk på bok for å unngå unødig slitasje. Uinnleverte og ødelagte bøker blir fakturert med kroner 500,. pr bok (pris angitt for skoleåret 2018/19.)

Kontaktperson

Bibliotek
78 96 54 65