Språk

 

Skolelydbok og skjønnlitteratur med lyd

Klikk for stort bildeLast ned lærebøker med appen Lydhør og lån i bibliotekene til Statped og NBL. (Norsk lyd og blindeskrifts bibliotek).

I biblioteket til Statped kan du låne lærebøker og i biblioteket til NLB kan du låne skjønnlitteratur og faglitteratur.
Når du tar høyere utdanning, kan du fortsette å låne studielitteratur hos NLB. Lærer, PP-rådgiver eller du selv
kan melde deg inn som låner.

Lærebøkene på videregående skole som ikke er å få lånt i biblioteket til Statped, bestiller skolebibliotekar til deg.
Dersom du har rett til tilrettelagt lesing er det gratis. 


NB! 
Velger du nedlasting, kan du lytte til lydbøker uten internettforbindelse. Hvis du strømmer bøker (direkteavspilling), må du være tilkoblet internett hele tiden. Legg merke til at nedlasting via mobilnett kan koste penger. Du må selv skru av mobilnett i telefonens innstillinger for å unngå dette.

Kontaktinformasjon
Skolebibliotekar: Elise Thomassen
Telefon:  78 96 54 65 / 41 57 43 06 
Epost: elise.thomassen@tffk.no