Språk

 

Utdanningsprogram ved Lakselv videregående skole

Skolen har 5 programområder og 195 elevplasser. 


 

Søk skoleplass her