Språk

 

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Hva skal du lære?
I helse- og oppvekstfagene lærer du om fysiske, psykiske og sosiale behov vi har som mennesker.

Du jobber både med teori og praksis.
Du lærer om helse for den enkelte og for samfunnet som helhet.
Du lærer om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer og arbeidsmiljø.
Du skal bli bevisst egne holdninger, få yrkesstolthet og forståelse for yrket.

Yrket i praksis
I læringslabben på skolen jobbes det med praksis.
Våre elever har praksisperioder med veiledning på arbeidsplasser i
Porsanger kommune.