Språk

 

Vg2 Ambulansefag

Skolen har elever i praksis ved ambulansestasjoner i Finnmark.
Elever jobber i team med caser og bruker simuleringsverktøy i skolens læringslab.
Vi samarbeid blant annet med Porsanger kommune og 330-Skvadronen.


Du lærer å:
- jobbe med pasientundersøkelser, pasienthåndtering og overvåking
- behandle skader og om akutte sykdommer
- samarbeide med politi, brannvesen og andre redningstjenester