Språk

 

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag - Oppstart skoleåret 2020-2021

Barne- og ungdomsarbeidere legger til rette for aktivitet, lek, læring, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Samfunnet har behov for barne- og ungdomsarbeidere som er tydelige rollemodeller, ser det enkelte individ og er bevisst på de utfordringer barn og unge har i et flerkulturelt samfunn.

Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om barn og unges opplæring, utvikling og trivsel i alderen 0-18 år, og kunnskap om hvordan barn og unge lærer. 
 

Du bør være:
 

• omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker
  med forskjellig bakgrunn og livssituasjon.

• flink til å kommunisere.

• god til å samhandle med andre