Språk

 

Vg2 Helsearbeiderfag

Helsefagarbeideren skal møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte.
Yrkesgruppa jobber med omsorg, helse- og sosialtjeneste i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Som helsefagarbeider må du samarbeide med andre yrkesgrupper for å fremme trivsel, fysisk og psykisk helse.
 
Du lærer å:
- observere og bruke kunnskaper om ulike sykdommer, skader og lidelser
- forebygge
- behandle pasienter og brukere

Elever har utplassering  og jobber i praksis med  programfagene i skolens læringslab.

Søk skoleplass her