Språk

 

Vg2-Vg3 Realfag

Disse fagene kreves som grunnlag for videre studier innen realfag og medisin og i naturvitenskaplige og teknologiske fag.

Hvem passer programfagene for?
Du må ha interesse, evner og anlegg for matematikk og realfag.
Du bør være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag.

Du må velge programområde og søke skoleplass på Vigo.no innen 1.mars.


Elever som velger realfag ved Lakselv videregående skole har ekskursjon til Universitet på Svalbard.

Skoleåret 2017/18:

Matematikk R1/R2, Fysikk 1/Fysikk 2, Kjemi 1/Kjemi2, Biologi 1/Biologi 2 

Kontaktperson

Katrine Elden Hoven
Avdelingsleder
78 96 54 28