Språk

 

Vg2 Kjøretøy

I bilfaget for lette kjøretøy lærer du å jobbe med personbiler og nyttekjøretøy med:

- feilsøking

- reparasjon
-
service

Opplæringen skjer både i teori og praksis.

Søk skoleplass her

Feilsøking og diagnose

I hovedområdet lærer du:

 • Systemforståelse, feilsøking og diagnostisering på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer.
 • Å bruke verktøy og instrumenter
 • Å finne og tolke opplysninger om de forskjellige systemene i kjøretøy.

Service og vedlikehold

Hovedområdet gjelder:

 • Forskrifter for kjøretøy.
 • Valg og bruk av verktøy, utstyr og instrumenter.
 • Dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeider. 

Reparasjon

I hovedområdet lærer du:

 • Å reparere og skifte deler på de mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemene til kjøretøy.
 • Å arbeide etter gjeldende lover og forskrifter. 

Kommunikasjon og kvalitet

I hovedområdet lærer du :

 • Å kommunisere med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Å bruke digitale kommunikasjonsverktøy og kvalitetssystemer.
 • Å arbeide etter bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet.
 • Å beregne kostnader for arbeid. 

Kontaktperson

Berith Titternes
Avdelingsleder Yrkesfag
78 96 54 45