Språk

 

Hei og velkommen som elev ved Lakselv videregående skole!

Klikk for stort bildeTakk for at akkurat du har valgt å  bli elev hos oss ved Lakselv videregående skole. Her er er vårt informasjonsbrev for skolestart!

Lakselv videregående skole - midt i Finnmark, med rom for alle - er opptatt av å skape et positivt læringsmiljø. Dette gjør vi ved å skape gode betingelser for faglig og sosial læring i klasserom og verksted. Skolen vår skal preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Du kan være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. Som tillitsvalgt er du elevens stemme og som skole tar vi elevene på alvor. Gjennom «Eleven som utviklingsagent» samarbeider tillitseleven og kontaktlærer om klassens time.

I samarbeid med Elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter etter skoletid som blant annet tirsdagssamling i kantina, studie-kafe/leksehjelp onsdag med påfølgende aktivitet i svømme- og sportshallen, hobbykveld torsdag, treningsstudio og klatrevegg. Dette er et gratis tilbud for deg som elev ved skolen.

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp deg som elev på en best mulig måte. SkoleArena nyttes til å registrere fravær, karakterer og orden - og adferd. Foresatte må registrere seg som bruker på https://www.skolearena.no/iea. Ta kontakt dersom det er spørsmål angående registrering med linda.nicolaisen@ffk.no

Informasjonsmøte søndag 18. august kl 1700 for borteboende elever og foresatte i kantina.
Alle borteboende elever og foreldre/foresatte inviteres til informasjonsmøte søndag 18. august 2019
kl 1700 i skolens kantine. Her vil dere møte elevens kontaktlærer, miljøarbeider, avdelingsleder og rektor. Dersom noen må komme tidligere, ber vi dere gi en tilbakemelding til sylvi.johnsen@ffk.no for nærmere avtale.

Skolestart mandag 19. august kl 0900 i Kultursalen for alle elever.
Skolen starter mandag med felles oppmøte i Kultursalen ved siden av Lakselv barneskole. For de som ønsker en liten matbit før, serveres det gratis frokost i skolens kantine.

0800:0845      Frokost i kantina

0900:1030      Kultursalen

  • Musikalsk innslag
  • Velkommen til skolen vår v/ rektor Sylvi Johnsen
  • Hilsen v/ elevrepresentant
  • Ordføreren ønsker vel møtt til Porsanger
  • Skolefilmen
  • Musikalsk innslag
  • Kontaktlærerne presenterer seg og går sammen med elevene til sine klasser

1030:1130      Klassevise samlinger

1130:1215      Lunsj til elever og ansatte i kantina

1215:1400      Klassevise samlingerOvernattingstur for alle Vg1 elever fra tirsdag 27. til onsdag 28. august:
For å skape et godt læringsmiljø, drar alle Vg1 elevene på en overnattingstur til Karalaks. På denne måten blir vi kjent med hverandre og vi treffes på tvers av programområdene. Tilbakemeldingen fra fjorårselever var entydig. Elevene opplevde turen som en god start på skoleåret og det bidro til at de raskt fant seg til rette i gruppa. Husk å ta med varme klær og sovepose. Skolen står for maten. Dersom noen absolutt ikke kan overnatte, vil skolen ordne skyss fram og tilbake.    

 

Boforhold for borteboende elever

Porsanger kommune tilbyr 31 nye moderne møblerte elevhybler i gangavstand til skolen. Elevhyblene er på 22,2 kvm m/bad og internett. Månedlig husleie er kr 4500 inkl. strøm. Det er skolen som formidler hyblene.

 

Skolen tilbyr vertsfamilieordning. Elever på Vg1 og elever under 18 år, prioriteres. Det inngås avtale med vertsfamilien om hvilken oppfølging du som elev trenger.  Du betaler kun vanlig husleie til vertsfamilien. Skolen er i tillegg behjelpelig med å skaffe private hybler.

 

Søknadsskjema til elevhyblene og vertsfamiliene finner du på nettsiden. Dersom du har spørsmål, kontakt vår miljøarbeider Lisbeth på telefon 90587448/ postmottak.lakselv@ffk.no

 

Undervisningsmateriell/utstyr

Alle elever skal ha rett til lån av lærebøker. Hvert utdanningsprogram krever noe utstyr og materiell som eleven må bekoste selv. Se skolens nettside
Dokumenter: http://www.lakselv.vgs.no/om-skolen/dokumenter/ 

Alle de videregående skolene i fylkeskommunen har tatt i bruk digitale hjelpemidler i undervisningen. Det stilles krav til bruk av PC for at du skal kunne ta del i undervisningen. Du kan leie PC fra fylkeskommunen. Viser til brev om «Leie av skole-PC høsten 2018 – ny ordning» for Vg1 elever. Når du har fått skoleplass, vil du i begynnelsen av august motta et digitalt brev om elev-PC.

 

Stipend/lån

Stipend/lån kan du søke så snart du har fått opptak via www.lanekassen.no. Bruk MinId.

Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 78 96 54 00/ postmottak-lakselv@ffk.no.

 

Nyttig informasjon finner du på skolens nettside www.lakselv.vgs.no

 

 

 

VEL MØTT TIL SKOLESTART MANDAG 19. AUGUST kl 0900!
 

Med hilsen

Lakselv videregående skole

Sylvi Josefine Johnsen

rektor