Elevrådet på Lakselv videregående skole

Elevmedvirkning og elevdemokrati er sentralt hos oss. Du kan være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. Som tillitsvalgt er du elevenes stemme.  Gjennom «Eleven som utviklingsagent» samarbeider tillitseleven og kontaktlærer om klassens time. Rektor er skolens elevrådskontakt.

Elevrådet for skoleåret 2022-2023 er:

Elevrådet
Klasse Navn Rolle
Rektor Sylvi Johnsen elevrådskontakt
Miljøarbeider Lisbeth Walle Slåttedal sekretær
1EL Noah Jensen tillitsvalgt
1EL Svein-Eirik Ekhorn vara
1HO Amalie Sofie Langås tillitsvalgt
1HO Tirill Mathilde Bønå vara
1ST Lisa Kristina Mikalsen tillitsvalgt
1ST Thea Thomassen Kuivalainen vara
1TI Torjus Johansen tillitsvalgt
1TI Troy Alexander Nymo-Richardsen vara
2AM Michael Pettersen tillitsvalgt
2AM Elethe Røvik vara
2EL Noah Olsen tillitsvalgt, nestleder
2EL Jan-Ivar Eira vara
2HF Dina Kristine Olsen Mathisen tillitsvalgt
2HF Ronja Guttorm vara
2KT Eirik Solisen tillitsvalgt
2KT Mustafa Shekho Hasan vara
2SS Odin Hesjevik tillitsvalgt, leder
2SS Lilija Kuznetsova vara
3PÅ Audhild Sandvik tillitsvalgt
3PÅ Mariell Charlotte Løkke vara
3ST Yngve Ronald Johannessen tillitsvalg
3ST Annika Hansen Mikkelsen vara