Rett til et trygt skolemiljø

Du har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Du kan si ifra om at du selv, eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen.

Slik melder du fra:

Si ifra på skolen først. Snakk gjerne med en kontaktlærer, eller noen som jobber med elevtjenester, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor.

Du kan snakke direkte med en som jobber på skolen, ta kontakt på telefonen eller via edialog. Edialog sikrer at konfidensielle opplysninger ikke kommer på avveie.

Bruk Edialog

Hvis du lurer på noe, eller opplever noe vanskelig, kan du:


Alle som arbeider på skolen har plikt til å bidra til skolemiljøet

Både elever og ansatte må gjøre det de kan for at skolemiljøet skal være godt. De som jobber på skolen har plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Det betyr at hvis en voksen på skolen vet eller tror at en elev blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke hva som har skjedd


Rektor skal lage en plan

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak dersom det  meldes inn en 
en sak om mobbing.

 

Mer informasjon