Lån og stipend

Som er elev på videregående skole kan søke stipend fra Lånekassen. Det finnes flere typer støtte.   

Du må selv søke om stipend.

Søknaden sender du etter at du har fått bekreftet skoleplass.

Lærlinger kan søke når lærekontrakten er godkjent både av arbeidsgiver og fagopplæringskontoret.

Bruk bankid når du søker lån og stipend.

Lånekassen Søk lån og stipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend.
Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. 

For å ha rett til borteboerstipend må det du fylle opp et av disse vilkårene:

  • Avstanden mellom hjem og skole/lærebedrift er 40 kilometer eller mer
  • Eleven/lærlingen bruker tre timer eller mer på å reise til og fra skolen/lærebedriften om dagen
  • Særlige forhold i hjemmet som gjør at eleven/lærlingen ikke kan bo der

Du finner informasjon om alle støtteordningene på Lånekassens nettsider

På skolen kan du ta kontakt med Servicetorget eller rådgiver Helen Johannessen for å få  hjelp med søknad til  Lånekassen: