Helse- og oppvekstfag

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Det kan passe for deg som vil bli helsefagarbeider, ambulansearbeider, portør, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopedtekniker. På Vilbli.no kan du lese mer om hvilke yrker og kompetanser som bygger på Vg1 Helse- og oppvekstfag.

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag? 

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være 

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Les mer om Helse- og oppvekstfag på Vilbli.no (ekstern lenke)

Les mer om fag- og timefordeling på Vilbli.no (ekstern lenke)

Hvorfor velge Lakselv videregående skole?

Skolen vår preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Vi jobber for at du som elev skal få en sterkere stemme i utviklingen av skolen. Dette gjør vi sammen!

Du kan også være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet.  I samarbeid med elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter som tirsdagssamling i kantina, studiekafe/leksehjelp, hobbykveld på verksted og aktiviteter i Sportshallen.

Vi har fine lokaler og godt utstyr i våre verksteder. Skolen har god kontakt med lokale bedrifter der elevene har utplassering i praksisperioder. Vi har bedriftsavtaler med Helse Finnmark, Lakselv barneskole i Porsanger kommune og Saarela barnehage AS.  Skolen gjør i tillegg avtaler om praksis på helseinstitusjoner ​og barnehager i kommuner.

Søk skole- og læreplass (intern lenke)

Oppbygging og gjennomføring


Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.
 

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Kilde: Vilbli. (u.å). Utdanningsprogrammene: Helse og oppveksfagene.
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/helse-og-oppvekstfag/program/v.hs