Elev-PC skoleåret 2023/2024

Alle elever som begynner på videregående skole i Troms og Finnmark skal ha bærbar PC.  

Elevene eier datamaskinene selv, og elever som begynner i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. 

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale. 

Tilbudet om rabattert datamaskin gjelder for elever, også de med voksenrett, som begynner for første gang på Vg1 i Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Nordborg videregående skole. Elever i innføringsklasser for minoritetsspråklige omfattes også av ordningen. Dette betyr også at elever som tidligere har begynt på VG1 i Troms fylkeskommune eller Finnmark fylkeskommune ikke omfattes av ordningen.

Elever som skal begynne i VG2 eller VG3 samt elever som begynner på VG1 på nytt, skal benytte datamaskinen de hadde i fjor, og kan ikke kjøpe maskin på denne ordningen.


Les mer om PC-ordning på nettsiden til fylkeskommunen