Aktuelt

Undervisningsstilling avdeling Karasjok

Ledig undervisningsstilling ved avdeling Karasjok fra 1. august 2021.  Lakselv videregående skole har ansvar for opplæring ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok. Undervisningen foregår ved SANKS Familieavdelingen og ved ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) for elever i skolepliktig alder, fra grunnskole til og med videregående skole. 

Muntlig eksamen er avlyst

  Muntlig eksamen for elever er avlyst (27.05.2021) Dette gjelder for elever på 10. trinn og vg3, og for voksne deltakere i videregående opplæring. Dette betyr i praksis at alle eleveksamener våren 2021 er avlyst. Privatisteksamener skal fortsatt gjennomføres. Du finner mer informasjon i denne artikkelen .  Regjeringen avlyste skriftlig eksamen for våren 2021 08.02.2021

Informasjon om privatisteksamen våren 2021

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen.

Verdens bokdag 23.april

«Verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer.» (FN-Sambandet). Bruk bokdagen til å gjøre deg kjent med noen av våre gode kilder til lesing.  

Samiske veivisere på Lakselv videregående skole

Samiske veivisere  er ungdom som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer. I dag møter Mirja Cicilia Andersson Renander 19 år, Rennebu og Lemet Johanas Nystad 22 år, Karasjok, elevene på Lakselv videregående skole.  

Lakselv videregående skole vil styrke sjøsamisk og kvensk språk og kultur

Lakselv videregående skole er ressursskole for sjøsamisk og kvensk kultur og tradisjon. Et enstemmig fylkesråd stemte for å gi skolen denne rollen.    

Finnmarksmesterskapet i yrkesfag

Finnmarksmesterskapet i yrkesfag foregikk lokalt med digital overføring fra skolene. IFinnmark streamet arrangementet.    Seks skoler deltok i femten forskjellige programfag. Finnmarksmesterskapet kvalifiserer for ArticSkills som arrangeres senere i år. FM og ArticSkills er to årlig konkurranser for elever i videregående skole. Det er bra å kunne vise sine kunnskaper og ferdigheter i en slik setting. Med konkurransene ønsker man å øke interessen for yrkesfag og heve kvaliteten på utdanninga. Med det vil næringslivet få flere fagutdannede utøvere.  

Samefolkets dag på Lakselv videregående skole

    Elever i en av samiskklassene holdt onsdag denne uka et minikurs i samisk språk og historie for hele skolen. Kurset og forelesningen ble holdt over Teams og forberedte elever og ansatte til en kahoot. Den foregikk når det ble severt mat i kantina på skolens markering av Samefolkets dag.   

Godt jobba med læreplasser

De aller fleste ungdommer får læreplass i Troms og Finnmark. Vi har et næringsliv som er velvillig til å ta i mot lærlinger. Det betyr at mange ungdommer etter hvert tar fagbrev og har mulighet til jobb i arbeidslivet.  Sammen med Rogaland ligger Troms og Finnmark fylkeskommune på topp med inngåtte lærekontrakter i 2020.  

UngData-undersøkelsen gjennomføres 17. februar

 Undersøkelsen gjennomføres i midttimen. Under ligger informasjon om undersøkelsen.

Til toppen