Aktuelt

Ungt Entrepenørskap på Lakselv videregående skole

Ungt entreprenørskap i Troms og Finnmark arrangerte innovasjonscamp på Lakselv videregående skole. Vg1 og Vg2-klassene fikk en inspirasjonsdag der de fikk innføring i kreativ idéutvikling for å utvikle et produkt. De utformet og presenterte sine ideer og en lokal jury fra næringslivet i kommunen valgte ut den de mente var aller best.  

Skolebevis

Troms og Finnmark fylkeskommune bruker  digitale skolebevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater. Mer om skolebevis   her

Skolevalgresultater for Lakselv videregående skole

Du kan se skolevalgresultater her

Informasjon om privatisteksamen høst 2021

Fristen for påmelding til høsteksamen er 15.september. Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen.

Ny PC ordning for Vg1

Alle elever som begynner på videregående skole i Troms og Finnmark skal ha bærbar PC.  Fra høsten 2020 ble det ny ordning for elever på Vg1. 

Lakselv videregående skole vil styrke sjøsamisk og kvensk språk og kultur

Lakselv videregående skole er ressursskole for sjøsamisk og kvensk kultur og tradisjon. Et enstemmig fylkesråd stemte for å gi skolen denne rollen.    

Samiske veivisere på Lakselv videregående skole

Samiske veivisere  er ungdom som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer. I dag møter Mirja Cicilia Andersson Renander 19 år, Rennebu og Lemet Johanas Nystad 22 år, Karasjok, elevene på Lakselv videregående skole.  

Finnmarksmesterskapet i yrkesfag

Finnmarksmesterskapet i yrkesfag foregikk lokalt med digital overføring fra skolene. IFinnmark streamet arrangementet.    Seks skoler deltok i femten forskjellige programfag. Finnmarksmesterskapet kvalifiserer for ArticSkills som arrangeres senere i år. FM og ArticSkills er to årlig konkurranser for elever i videregående skole. Det er bra å kunne vise sine kunnskaper og ferdigheter i en slik setting. Med konkurransene ønsker man å øke interessen for yrkesfag og heve kvaliteten på utdanninga. Med det vil næringslivet få flere fagutdannede utøvere.  

Samefolkets dag på Lakselv videregående skole

    Elever i en av samiskklassene holdt onsdag denne uka et minikurs i samisk språk og historie for hele skolen. Kurset og forelesningen ble holdt over Teams og forberedte elever og ansatte til en kahoot. Den foregikk når det ble severt mat i kantina på skolens markering av Samefolkets dag.   

Godt jobba med læreplasser

De aller fleste ungdommer får læreplass i Troms og Finnmark. Vi har et næringsliv som er velvillig til å ta i mot lærlinger. Det betyr at mange ungdommer etter hvert tar fagbrev og har mulighet til jobb i arbeidslivet.  Sammen med Rogaland ligger Troms og Finnmark fylkeskommune på topp med inngåtte lærekontrakter i 2020.  

Til toppen