Aktuelt

Informasjon om privatisteksamen våren 2021

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen.

Skriftlig eksamen er avlyst

    Regjeringen avlyser skriftlig eksamen for våren 2021

Lakselv videregående skole vil styrke sjøsamisk og kvensk språk og kultur

Lakselv videregående skole er ressursskole for sjøsamisk og kvensk kultur og tradisjon. Et enstemmig fylkesråd stemte for å gi skolen denne rollen.    

Finnmarksmesterskapet i yrkesfag

Finnmarksmesterskapet i yrkesfag foregikk lokalt med digital overføring fra skolene. IFinnmark streamet arrangementet.    Seks skoler deltok i femten forskjellige programfag. Finnmarksmesterskapet kvalifiserer for ArticSkills som arrangeres senere i år. FM og ArticSkills er to årlig konkurranser for elever i videregående skole. Det er bra å kunne vise sine kunnskaper og ferdigheter i en slik setting. Med konkurransene ønsker man å øke interessen for yrkesfag og heve kvaliteten på utdanninga. Med det vil næringslivet få flere fagutdannede utøvere.  

Samefolkets dag på Lakselv videregående skole

    Elever i en av samiskklassene holdt onsdag denne uka et minikurs i samisk språk og historie for hele skolen. Kurset og forelesningen ble holdt over Teams og forberedte elever og ansatte til en kahoot. Den foregikk når det ble severt mat i kantina på skolens markering av Samefolkets dag.   

Godt jobba med læreplasser

De aller fleste ungdommer får læreplass i Troms og Finnmark. Vi har et næringsliv som er velvillig til å ta i mot lærlinger. Det betyr at mange ungdommer etter hvert tar fagbrev og har mulighet til jobb i arbeidslivet.  Sammen med Rogaland ligger Troms og Finnmark fylkeskommune på topp med inngåtte lærekontrakter i 2020.  

UngData-undersøkelsen gjennomføres 17. februar

 Undersøkelsen gjennomføres i midttimen. Under ligger informasjon om undersøkelsen.

Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen gjennomføres 2. desember ved Lakselv videregående skole. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler.   

Om COVID-19 og smittevern på skolen

Oppdatert smittevernveileder for videregående skoler fra  Utdanningsdirektoratet pr 25.03.21  Smittenivå er gult ved Lakselv videregående skole . På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. Elevene skal sitte på faste plasser og skolen har tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

Foreldre/foresatte registrerer seg på Skolearena

Et av tiltakene for et godt skole hjem samarbeid er å følge med på og registrere fravær. Foreldre og foresatte til elever under 18 år bør registrere seg på Skolearena.

Til toppen