Aktuelt

Godt jobba med læreplasser

De aller fleste ungdommer får læreplass i Troms og Finnmark. Vi har et næringsliv som er velvillig til å ta i mot lærlinger. Det betyr at mange ungdommer etter hvert tar fagbrev og har mulighet til jobb i arbeidslivet.  Sammen med Rogaland ligger Troms og Finnmark fylkeskommune på topp med inngåtte lærekontrakter i 2020.  

UngData-undersøkelsen gjennomføres 17. februar

 Undersøkelsen gjennomføres i midttimen. Under ligger informasjon om undersøkelsen.

Elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen gjennomføres 2. desember ved Lakselv videregående skole. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler.   

Lakselv videregående skole vil styrke sjøsamisk og kvensk språk og kultur

Lakselv videregående skole er ressursskole for sjøsamisk og kvensk kultur og tradisjon. Et enstemmig fylkesråd stemte for å gi skolen denne rollen.    

Om COVID-19 og smittevern på skolen

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar. Nærmere beskjed om smittevern på skolen gis av kontaktlærere. 

Foreldre/foresatte registrerer seg på Skolearena

Et av tiltakene for et godt skole hjem samarbeid er å følge med på og registrere fravær. Foreldre og foresatte til elever under 18 år bør registrere seg på Skolearena.

Til toppen